Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Väčšina turistov sa vyvezie lanovkou

25.08.2015 11:23

Turisti na chodníku (autor: Lenka Burdová) V utorok 11. augusta, v deň spočítania, sa na značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku pohybovalo 19 580 turistov. Najpočetnejšou skupinou boli Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Nemci, Angličania, Španieli a Maďari. Do predtlačených riadkov hárkov papiera ich počet a národnosť zaznamenávali pracovníci Štátnych lesov TANAPu a dobrovoľníci z rodov študentov.

Tradične najviac turistov sa do vysokohorského prostredia dostalo lanovkou. Služby pozemnej lanovky na Hrebienok využilo 2 550 turistov, pešo k vrcholovej stanici vyšlo 660 turistov. Lanovka na Skalnaté pleso vyviezla 2 635 turistov, pešo namáhavý výstup zvládlo 136 turistov. Sedačku na Solisko obsadilo spolu 1 290 turistov, pešo sa výstup odhodlalo zvládnuť len 96 turistov. Na vrchole Rysov sa z oboch strán štátnej hranice zišlo 714 turistov, 307 prišlo od Morského oka, 407 od Popradského plesa. Na vrchole Kriváňa bolo 282 turistov. Turistami zaplnená bola v tento deň aj Roháčska dolina na Zverovke, kde si krásy tatranskej prírody prišlo vychutnať 1 179 turistov. Obľúbeným cieľom turistov je aj Tichá dolina na Orave, kde prišlo 845 turistov. Tradične najmenej navštevovanou je Tichá dolina na Podbanskom, kde napočítali len 43 turistov. Do liptovských dolín prišlo len približne päťsto turistov, pričom najviac, až 253 ich prešlo Žiarskou dolinou. Po turistickom chodníku v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku prešlo v deň spočítania 4 022 turistov, z toho 3 063 na bicykli, zvyšok pešo. V Pieninách sú najpočetnejšou skupinou turisti z Poľska. Štátne lesy TANAPu evidujú návštevnosť v TANAPu od roku 1972. Dôvodom každoročného spočítavania turistov vo vysokohorskom prostredí je zisťovanie nielen zmien v počtoch návštevnosti, ale aj v zaťaženosti jednotlivých lokalít. Takto získané údaje využíva správca turistickej siete v TANAPe pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete a na zlepšenie služieb, ktoré Štátne lesy TANAPu v tomto chránenom území turistom poskytujú. Hoci početnosť turistov vo vysokohorskom prostredí podmieňuje počasie, doteraz najviac, až 26 520 turistov, napočítali v roku 1980.