Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Verejný odpočet za rok 2020

27.05.2021 08:02

Tatranská Lomnica (27. mája 2021) – Verejný odpočet činnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP-u za rok 2020 sa uskutoční v pondelok, 31. mája 2021 v čase od 10.00 do 11.00 hodiny v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum prostredníctvom https://web.nlcsk.org/?page_id=37632, kde je už zverejnená aj výročná správa za rok 2020, v deň odpočtu bude aktívna i prezentácia. Otázky je možné zasielať počas vymedzenej hodiny na e-mailovú adresu: verejny.odpocet@nlcsk.org. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ŠL TANAP-u za rok 2020“.

Štátne lesy TANAP-u zverejnili svoju výročnú správu spolu so stanoviskom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k tomuto dokumentu aj na www.lesytanap.sk v sekcii DOKUMENTY/Výročné správy.

Keďže verejný odpočet je obmedzený časovým limitom, na nezodpovedané otázky budú zástupcovia organizácií reagovať do ôsmich pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 3/2021

TATRY č. 3/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020