Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vietor lámal stromy aj v Tatrách

10.12.2020 07:58

kalamita (autor: ŠL TANAP-u) Tatranská Lomnica (10. decembra 2020) – Škody po silnom vetre, ktorý počas uplynulých dní zasiahol najmä Oravu a oblasť Tatranskej Javoriny, vyčíslili Štátne lesy TANAP-u na takmer šesťtisíc eur. Okrem ujmy na majetku štátu, ktorý majú vo svojej správe, prírodný živel po sebe zanechal aj takmer šesťtisíc vyvrátených a polámaných stromov, čo predstavuje zhruba 4 450 m3 drevnej hmoty.

Najviac práce s odstraňovaním vetrovej kalamity mali lesníci v oravskej časti Tatranského národného parku, kde vietor poškodil odhadom 2 400 m3 drevnej hmoty. Zasiahnutý bol predovšetkým ochranný obvod Habovka, kde zaevidovali 1 400 m3 vetrovej kalamity, zvyšok pripadol na ochranný obvod Zverovka. Škody však hlásili aj z druhej strany Tatier. V oblasti Tatranskej Javoriny prírodný živel vyvrátil a polámal približne 2 050 m3 drevnej hmoty. Na ostatnom území v správe Štátnych lesov TANAP-u bola situácia pomerne pokojná, jednotlivé ochranné obvody zaevidovali len ojedinele spadnuté stromy.

Škody na budovách, turistickej infraštruktúre a ďalších zariadeniach, ktoré sú majetkom štátu, odhadli Štátne lesy TANAP-u na 5 700 eur. Poškodené prístrešky či smerovníky zamestnanci ochranných obvodov a Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u postupne opravujú, prípadne vymieňajú za nové. Všetky turistické chodníky, na ktoré sa nevzťahuje sezónna uzávera, sú momentálne otvorené, ak by sa situácia zmenila, Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského národného parku o prípadných obmedzeniach upovedomia verejnosť prostredníctvom svojej webstránky či facebookového profilu.