Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vplyv extrémnych mrazov na zimovanie lykožrútov

26.01.2017 06:44

Pracovníci Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu sa podrobnejšie zaoberali tým, ako tohoročné, v posledných rokoch nevídané mrazy, vplývajú na prežívanie bezstavovcov. Konkrétne ich zaujímala skupina podkôrneho hmyzu spôsobujúca pretrvávajúcu rozsiahlu kalamitu.

V klasických prácach autorov, popisujúcich bionómiu najvýznamnejšieho škodcu spomedzi podkôrneho hmyzu - lykožrúta smrekového sa uvádza , že jednou z možností zníženia jeho početnosti a predpokladu ukončenia kalamity, sú dlhšie trvajúce extrémne mrazy. Tie tohoročné v lokalite Tatranskej Lomnice (850 m n. m.) boli v maxime v dňoch od 1. do 11. januára s pretrvávajúcimi teplotami od -11 do -25 stupňov Celzia.

V predchádzajúcich niekoľkoročných výskumoch lesníci konštatovali, že úplná väčšina lykožrútov zimuje v dreve, v stojacich alebo ležiacich kmeňoch. Len nepatrné množstvo zimuje v pôde. Ako prežívajú lykožrúty v kmeňoch sme zístili ich vylúpaním z kôry. Výsledok je prekvapujúci, pretože 76% imág je v dobrej kondícii a len 14% ich malo znaky úhynu, ale z neznámych dôvodov. Jedným z nich mohli byť aj mrazy, no nevylučujú sa aj iné dôvody, ako sú choroby, prípadne predácia alebo parazitácia. Vitalita lykožrútov smrekových je dokonca taká vysoká, že v priebehu 24 hodín od ich vylúpania zo zamrznutých kmeňov a prenesení do tepla laboratória sa už zavrtávali do čerstvej kôry tak, ako to robia v čase jarného rojenia.

Jedným z pozitívnych zistení je prítomnosť lariev pestroša – najväčšieho nepriateľa lykožrútov. Jeho dravé larvičky sú veľmi aktívne a schopné života napriek tomu, že ich telíčka obsahujú takmer samú vodu.

Prognóza pre spomalenie šírenia lykožrútovej kalamity v Tatrách v roku 2017 nie je optimistická. Veľká populácia lykožrútov zatiaľ prežíva zimu v dobrej kondícii. Lykožrúty pod kôrou sú pripravené obsadzovať ďalšie smreky a limby. Hlavnými ohniskami šírenia lykožrútov sú napadnuté stromy v najprísnejšie chránenom území národného parku.