Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vyhlásenie 11. ročníka ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre rok 2017

10.03.2017 10:59

Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica, vyhlasuje 11. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.

Písomné návrhy na udelenie „Ceny Jozefa Dekreta Matejovie“ konkrétnej osobe môžu písomne zaslať organizácie alebo kolektívy do 31. mája 2017 na adresu : Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen.

Návrh sa predkladá na úplne vyplnenom formulári: Návrh na udelenie „Ceny Jozefa Dekreta Matejovie“, ktorého súčasťou musí byť zdôvodnenie návrhu a krátky profesijný životopis. Vzor formulára je uvedený na www.slsk.sk.

Návrhy budú posúdené komisiou zloženou z členov SLsK, zástupcov Lesov SR š.p. Banská Bystrica a zástupcov neštátnych lesov.

Víťaz 11. ročníka ankety bude vyhlásený v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu na Deň stromu v júli 2017. Súčasťou ceny je diplom Cena Jozefa Dekreta Matejovie, medaila Jozefa Dekreta Matejovie a finančná odmena.