Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Za problémami je aj bezzásahovosť

20.07.2018 14:49

Cesta do Javorovej doliny (autor: Ján Slivinský) Tatranská Lomnica (20. júna 2018) – Aj keď sa v súčasnosti hovorí o mimoriadnych zrážkach v oblasti Tatranskej Javoriny, zatiaľ neprekonali tie z roku 2008. Kým vtedy za päť júlových dní spadlo vyše 250 mm vody, tentoraz to bolo približne 200 mm. Už teraz je však jasné, že škody po prívalových dažďoch, ktoré stále sužujú Tatry, budú podstatne vyššie ako pred desiatimi rokmi.

Najkritickejšia situácia je v oblasti Tatranskej Javoriny. „Najväčšie škody sú v Javorovej doline a Zadných Meďodoloch. Práve v týchto lokalitách sa výmera odumretých porastov v bezzásahovej zóne za posledných desať rokov zväčšila na sedemdesiat percent, čo veľmi negatívne vplýva na ich retenčnú schopnosť. Situácia, ktorá teraz nastala, je jasným dôkazom toho, že tatranské lesy nedokážu zadržiavať vodu v takej miere, ako kedysi,“ konštatuje riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Pavol Fabian.

S podobnými problémami zápasí aj susedná Bielovodská dolina. Podľa odhadov lesníkov sa v bezzásahovej zóne Tatranskej Javoriny nachádza viac ako 250-tisíc odumretých stromov, ktoré sú aj v okolí vodných tokov Javorinka a Biela voda. Z dôvodu veľkoplošného rozpadu vysokohorských lesných porastov, ktoré ničí lykožrút, dochádza v oblasti Tatranskej Javoriny taktiež k početným výskytom erózií či zosuvom. Zabúdať netreba ani na zvýšené riziko požiarov či pádu suchých stromov, ktoré môžu ohroziť životy turistov.

Škody však hlásili nielen z Javorovej a Bielovodskej doliny, ale aj Tichej a Kôprovej doliny, kde takisto platí bezzásahový režim. „Všetko sú to územia, kde nám nebolo dovolené spracovať kalamitu. Teraz sa ukázalo, aký dôležitý je zdravý a predovšetkým živý les. O našej pravde sa, žiaľ, v týchto dňoch presviedčame aj priamo v teréne,“ doplnil Fabian.

Nielen Štátne lesy TANAP-u, ale aj ďalšie lesnícke organizácie dlhodobo upozorňujú na problémy bezzásahových území. Platí to nielen vo vzťahu k spracovaniu vetrových či lykožrútových kalamít, ale i vodnému režimu. „Ochranármi vynútené plošné odumieranie horských lesov a znemožnenie starostlivosti o vodné toky v tomto území prináša v čase povodní smutné výsledky vo forme obrovských škôd nielen na prírodnom prostredí, ale priamo ohrozuje aj ľudské životy a spôsobuje značné materiálne škody,“ zdôraznil riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

Podľa predbežných odhadov sa škody len v oblasti Tatranskej Javoriny vyšplhajú na približne 700-tisíc eur.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020