Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zrátajú kamzíky

15.06.2018 14:57

kamzík vrchovský tatranský (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (15. júna 2018) – Už na budúci týždeň sa chystajú do terénu vyraziť zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, aby v spolupráci so Správou TANAP-u, Správou PIENAP-u, kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi zrátali kamzíky na oboch stranách Tatier. Robia tak po každej zime, aby zistili, koľko zvierat zimu prežilo a koľko mláďat pribudlo v jarných mesiacoch.

Táto zima bola pre kamzíky obzvlášť krutá, prvé kamzičie obete našli lesníci Štátnych lesov TANAP-u ešte počas vianočných sviatkov. Len v priebehu dvoch dní ich v dolinách objavili jedenásť, ďalšie hlásenia o uhynutých kamzíkoch prichádzali aj počas najbližších týždňov a mesiacov.

„Vieme zhruba o päťdesiatich uhynutých kamzíkoch, určite to však nie je konečná bilancia tejto zimy. Niektoré určite ešte predtým, ako ich mohol niekto nájsť, objavili predátory, takže straty budú určite vyššie. Sami sme zvedaví na výsledok sčítania, keďže táto zima bola pre kamzíky naozaj náročná,“ vraví Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr. Hoci takýto zvýšený úhyn nikoho z odborníkov neteší, populáciu kamzíka vrchovského tatranského to podľa Hyblera istotne neohrozí. „Pri súčasnej početnosti a najmä každoročnom prírastku mláďat možno za prirodzený úbytok považovať cez sto kusov kamzíkov ročne,“ konštatuje zoológ.

Jarné sčítanie kamzičej zveri na slovenskej i poľskej strane Tatier je naplánované na 20. júna 2018, v prípade nepriaznivého počasia sa ráta aj s náhradným termínom. Výsledky by mali byť známe v priebehu týždňa.

Sčítanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAP-u dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Ostatná kamzičia inventúra bola na území Tatranského národného parku vlani na jeseň. Aj napriek nepriaznivým snehovým i poveternostným podmienkam narátali vtedy na slovenskej strane Tatier 973 kamzíkov, z toho bolo 76 mláďat, celkovo na oboch stranách Tatier zapísali do sčítacích hárkov 1 263 kamzíkov, z toho je 94 mláďat.

Spočítavanie kamzičej zveri robia v národnom parku už skoro sedem desaťročí. Spočiatku kamzíky rátali len na území Vysokých a Belianskych Tatier, v roku 1957 k nim pridali aj poľskú časť Tatier. Rok po vzniku TANAP-u štatistiky na území Vysokých a Belianskych Tatier evidovali približne 160 kamzíkov, v roku 1964 bol ich počet približne tisíc kusov, avšak tento údaj zahŕňal aj kamzíky žijúce na poľskej strane Tatier.

V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách výskytu či prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh, klimatické zmeny a vplyv ťažkých kovov. Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu dvesto kusov. Zásluhou opatrení – vynáškou soli, prikrmovaním jarabinou v čase potravinovej núdze a pravidelnými kontrolami zo strany správcov územia sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu tisíc jedincov. Zatiaľ maximum narátali na jeseň 2014, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1 389 jedincov.