Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zrátajú kamzíky

25.10.2019 15:01

Kamzíčky (autor: Marcel Tobis) Tatranská Lomnica (25. októbra 2019) – Už začiatkom budúceho týždňa čaká Tatranský národný park dvojdňová jesenná kamzičia inventúra, ktorá dá odpoveď na to, koľko jedincov bude zimovať nielen na slovenskej, ale aj poľskej strane Tatier.

Minulá jeseň zoológov prekvapila rekordom, na oboch stranách Tatier vtedy narátali dokopy 1 431 kamzíkov. Tento počet dokonca prekročil dovtedajšie maximum z jesene 2014, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1 389 jedincov. „Vzhľadom na priaznivý zdravotný stav a kondíciu kamzičej populácie, ako aj vývoj počasia počas celého roka a nízky počet zaznamenaných úhynov môžeme teoreticky predpokladať, že aj tohtoročné čísla potešia, ale počkajme si, aká bude napokon realita. Určite by sme boli radi, keby výsledok jesenného sčítania bol porovnateľný s vlaňajškom, pre populáciu kamzíka je však dôležitý najmä prírastok mláďat,“ hovorí Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr.

Kamzíkov na území Tatranského národného parku zratúvajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Do terénu opäť vyrazí vyše dvesto ľudí, ktorí budú počas dvoch dní monitorovať kamzíky na viac ako päťdesiatich miestach. Spoločne so zamestnancami Štátnych lesov TANAP-u ich budú rátať už tradične i pracovníci Správy TANAP-u a Správy PIENAP-u, ako aj ich kolegovia z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego a ďalší dobrovoľníci.

Ostatné spočítanie kamzičej zveri bolo v Tatrách v júni 2019. Do sčítacích hárkov vtedy zapísali dokopy 950 kamzíkov. V porovnaní s jarným obdobím je podľa zoológa jeseň pre kamzičiu inventúru ideálnejšia. „Počasie býva zvyčajne stabilnejšie, nie je tak horúco a aj mláďatá sú v čriedach viac viditeľné. Navyše, prebieha ruja, čiže pozorujeme zvýšenú aktivitu aj u ostatných kamzíkov,“ vysvetľuje zoológ.

Sčítanie kamzičej zveri sa v Tatranskom národnom parku robí od jeho vzniku, teda už sedem desaťročí. Spočiatku kamzíky rátali len na území Vysokých a Belianskych Tatier, v roku 1957 k nim pridali aj poľskú časť Tatier. Rok po založení TANAP-u štatistiky na území Vysokých a Belianskych Tatier evidovali približne 160 kamzíkov, v roku 1964 bol ich počet približne tisíc kusov, avšak tento údaj už zahŕňal aj kamzíky žijúce na poľskej strane Tatier. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách výskytu či prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh, klimatické zmeny a vplyv ťažkých kovov. Koncom 90. rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu dvesto kusov. Zásluhou rôznych opatrení, či už to boli vynášky soli, prikrmovanie jarabinou v čase potravinovej núdze alebo pravidelné kontroly zo strany správcov územia, sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu tisíc jedincov. Zatiaľ maximum narátali na jeseň 2018, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1 431 jedincov.