Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zrátajú kamzíky pred zimou

06.11.2017 09:03

Tatranská Lomnica (6. novembra 2017) – Hoci náhla zmena počasia pred dvoma týždňami prekazila Štátnym lesom TANAP-u zámer uskutočniť jesennú kamzičiu inventúru, spočítanie kamzíkov pred zimou sa napokon predsa len uskutoční.

Už zajtra skoro ráno vyrazia do terénu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Správy TANAP-u, Správy PIENAP-u a ďalší dobrovoľníci zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Správy Národného parku Slovenský raj, Lesov mesta Kežmarok, Poľovníckeho združenia Poľana či Lesov mesta Spišská Belá, na poľskej strane bude kamzičia inventúra už tradične v réžii poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

„Sčítavanie kamzičej zveri v období, keď sú už doliny zasypané snehom, je možno náročnejšie na fyzickú kondíciu dobrovoľníkov, avšak má to aj svoje výhody – na svetlom podklade kamzíky lepšie vidno a keďže by mala už prebiehať aj kamzičia ruja, je väčšia pravdepodobnosť, že zvieratá sa nám ukážu,“ konštatuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u.

Kamzíky rátajú dobrovoľníci dvakrát ročne – pred letom a na jeseň. „Zatiaľ čo jarné sčítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, výsledky jesenného nám prezradia, aká je početnosť kamzičej populácie pred zimou,“ vysvetľuje zoológ.

Presne pred rokom zimovalo na slovenskej strane Tatier 1 003 kamzíkov, v poľskej časti národného parku ich narátali 364. Podľa výsledkov ostatnej kamzičej inventúry, ktorá sa na území Tatranského národného parku uskutočnila tento rok v júni, napočítali na oboch stranách Tatier celkovo 1 042 kamzíkov, z čoho bolo 138 tohtoročných mláďat. V slovenskej časti národného parku zapísali do sčítacích hárkov 746 kamzíkov, z nich bolo 91 mláďat.

Spočítavanie kamzičej zveri robia v národnom parku už vyše šesť desaťročí. Rok po vzniku TANAP-u žilo na území Tatier približne 160 kamzíkov. O štyri roky neskôr dosiahol ich počet takmer šesťsto a v roku 1964 už skoro 950 kusov. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi v ich prirodzených lokalitách výskytu či prelety vrtuľníkov, z prírodných vplyvov napríklad neskorý jarný sneh či klimatické zmeny.

Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu dvesto kusov. Zásluhou opatrení – vynáškou soli, prikrmovaním jarabinou v čase potravinovej núdze a pravidelnými kontrolami zo strany správcov územia sa ich počty postupne opäť zvýšili až na hranicu tisíc jedincov.