Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zrátajú turistov i cyklistov

10.08.2021 11:57

spočítanie turistov (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (10. augusta 2021) – Po tom, čo dážď minulú stredu prekazil plánovanú inventúru turistov, si spočítanie návštevníkov v Tatranskom a Pieninskom národnom parku zopakujú. Stať by sa tak malo už tento štvrtok, rozhodujúce slovo však bude mať počasie.

Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u budú od 5.00 do 19.00 hodiny monitorovať návštevnosť na 39 miestach v 53 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov. Do sčítacích hárkov už tradične zapíšu nielen počty turistov, ale vo vybraných lokalitách i cyklistov. Okrem ľudí zrátajú aj psy.

Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v Tatranskom národnom parku eviduje od roku 1972. Vďaka získaným údajom budú mať Štátne lesy TANAP-u ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta im poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete.

Vlani sa v deň spočítania prešlo vysokohorských prostredím Tatranského národného parku rekordných 30 232 návštevníkov, čo bolo o skoro štyritisíc viac ako v roku 1980, kedy za jediný deň narátali 26 520 turistov. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2012, kedy sa v sčítacích hárkoch ocitlo iba 7 660 čiarok.

Návštevníkov minulý rok najviac lákalo Popradské pleso, kam si to v prvý augustový štvrtok namierilo 6 708 peších turistov, 70 cyklistov a 58 psov. Z vrcholov si prvenstvo už tradične udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1 099 turistov. Cyklistami najviac vyhľadávaná bola predovšetkým oblasť Podbanského. Tichou dolinou ich prešlo 183, v Kôprovej narátali len o dvoch menej. Celkovo sa po Tatranskom národnom parku pohybovalo 952 cyklistov, z toho 259 na e-bikoch. V centre záujmu psičkárov boli najmä Popradské pleso, Roháčska, Žiarska a Mlynická dolina, na turistických chodníkoch v deň spočítania narátali dokopy 355 psov.

V Pieninskom národnom parku sa spočítanie sústredilo už tradične na turistický chodník v Prielome Dunajca, ktorý majú v obľube cyklisti. Po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca v smere z Červeného Kláštora do Lesnice prešlo 446 peších turistov s 15 psami a 1 848 cyklistov. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 7 289 osôb. V opačnom smere narátali 2 618 cyklistov a 725 peších turistov so 14 psami, dá sa však predpokladať, že medzi nimi boli spravidla tí, ktorí sa zviezli na pltiach dole Dunajcom.

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 5/2021

TATRY č. 5/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020