Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1551 02.11.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1581 02.11.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1537 02.11.2015 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1550 02.11.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1454 02.11.2015 Data Elektronic, s.r.o., Jugoslávska 669/113, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO: 60707186
1478 02.11.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1539 02.11.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1540 02.11.2015 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1479 02.11.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
1538 02.11.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1474 02.11.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1475 02.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1548 02.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1549 02.11.2015 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1480 03.11.2015 Glevaňák Miroslav, Uherova 2904/27, 058 01 Poprad, IČO: 30316821
1476 03.11.2015 Microstep-Mis s.r.o., Čavojskeho 1, 841 04 Bratislava, IČO: 35791489
1664 03.11.2015 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1663 03.11.2015 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1552 04.11.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1585 04.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1577 04.11.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1583 04.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1582 04.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1584 04.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1580 04.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1579 04.11.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1578 04.11.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1555 05.11.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1594 05.11.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1543 05.11.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1544 05.11.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1545 05.11.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1553 05.11.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1554 05.11.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1593 05.11.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1556 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1557 05.11.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1558 05.11.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1670 05.11.2015 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1669 05.11.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1668 05.11.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1667 05.11.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1666 05.11.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1628 05.11.2015 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1665 05.11.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1541 05.11.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1542 05.11.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1586 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1587 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1588 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1589 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1590 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1591 05.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1592 05.11.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1595 06.11.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1562 06.11.2015 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1561 06.11.2015 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1560 06.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1559 06.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1528 06.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1597 06.11.2015 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1596 06.11.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1546 10.11.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1651 10.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1563 10.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1564 10.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1565 10.11.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1566 10.11.2015 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
1567 10.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1568 10.11.2015 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1569 10.11.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1570 10.11.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1571 10.11.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1572 10.11.2015 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
1573 10.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1574 10.11.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1575 10.11.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1598 10.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1599 10.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1600 10.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1625 10.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1626 10.11.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1601 10.11.2015 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1602 10.11.2015 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1603 10.11.2015 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1547 10.11.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1671 10.11.2015 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1618 10.11.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1619 10.11.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1620 10.11.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1621 10.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1622 10.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1629 10.11.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1630 10.11.2015 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1675 10.11.2015 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1674 10.11.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1673 10.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1672 10.11.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1643 11.11.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1678 11.11.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1677 11.11.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1641 11.11.2015 Čihák R., Praha 3,prevádzka:R-R náradie, Veľká Okružná 43,010 01 Žilina, IČO:16481038
1676 11.11.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1604 11.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1576 11.11.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1646 11.11.2015 TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, Zvolen, IČO:00397440
1679 12.11.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1724 12.11.2015 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
1656 12.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1631 12.11.2015 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
1691 12.11.2015 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1683 12.11.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1682 12.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1605 12.11.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1681 12.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1680 12.11.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1684 13.11.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1606 13.11.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1607 13.11.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1608 13.11.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1609 13.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1610 13.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1611 13.11.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1613 13.11.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1612 13.11.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1623 13.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1624 13.11.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1685 13.11.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1686 13.11.2015 Wittenberger Ján,Ing.-PC MICRO, Agátová 477/18,900 45 Malinovo, IČO: 32830254
1692 13.11.2015 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1693 13.11.2015 Kuľkovský Stanislav, 027 12 Vitanová 13, IČO: 41235401
1694 13.11.2015 KRaF, s.r.o., L.Novomeského 288/20, 059 01 Spišká Belá, IČO:36752967
1695 13.11.2015 OF COURSE s.r.o., Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen, IČO: 36628077
1699 16.11.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1659 16.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1706 16.11.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1658 16.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1614 16.11.2015 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1696 16.11.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
1697 16.11.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
1698 16.11.2015 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1700 16.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1701 16.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1702 16.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1703 16.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1704 16.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1705 16.11.2015 Šimunka Stanislav, 032 32 Východná č.221, IČO:43770291
1707 16.11.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1708 16.11.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1709 16.11.2015 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
1721 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1720 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1719 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1717 18.11.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1632 18.11.2015 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
1710 18.11.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1712 18.11.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1716 18.11.2015 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1713 18.11.2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1714 18.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1715 18.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1660 18.11.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1718 18.11.2015 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1711 18.11.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1653 18.11.2015 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
1638 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1637 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1636 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1635 18.11.2015 JM Poľovníctvo, Tatr.námestie 3,058 01 Poprad, IČO:47393335
1652 18.11.2015 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
1633 18.11.2015 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
1615 18.11.2015 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1722 18.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1785 18.11.2015 Oravský nábytok - Giadla R., Oravická 613, 028 01 Trstená, IČO: 46367888
1726 19.11.2015 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1639 19.11.2015 BB Trade,Jesenského 14, 036 01 Martin,predajňa Technik, Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:33576009
1634 19.11.2015 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
1616 19.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1723 19.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1725 19.11.2015 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
1654 19.11.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1617 19.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1727 20.11.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1642 20.11.2015 Gude Slovakia s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtureň, IČO: 36389862
1644 20.11.2015 G.P.R. s.r.o., prevádzka Pri Torysa 2,080 01 Prešov, IČO:17319463
1647 20.11.2015 Kráľ Pavol, Poštova 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 40602001
1657 23.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1728 23.11.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1729 23.11.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1730 23.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1731 23.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1732 23.11.2015 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1655 23.11.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
1735 23.11.2015 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
1734 23.11.2015 PLASTING s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad, IČO: 36447421
1733 23.11.2015 Kováč Vladimír Ing.- PC PARTNER, Pekinská 15, 040 13 Košice, IČO: 10835555
1649 23.11.2015 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1627 23.11.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1744 23.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1648 23.11.2015 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
1640 23.11.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1737 24.11.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1736 24.11.2015 Šauša Ondrej RNDr, Etmologické pomôcky a literatúra, ul.Hany Meličkovej 6/71, 841 05 Bratislava, IČO.30164095
1650 24.11.2015 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
1738 24.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1687 24.11.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1661 24.11.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1688 25.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1748 26.11.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1645 26.11.2015 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
1747 26.11.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1745 26.11.2015 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1746 26.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1645 26.11.2015 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
1786 26.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1775 26.11.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1774 26.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1739 26.11.2015 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1445 26.11.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1741 26.11.2015 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
1751 27.11.2015 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
1750 27.11.2015 UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO:00397474
1749 27.11.2015 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1776 27.11.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1662 27.11.2015 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1798 30.11.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1799 30.11.2015 SZOPK ZO Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 66, IČO:00470805
1760 30.11.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1759 30.11.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1689 30.11.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
1777 30.11.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1758 30.11.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1757 30.11.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1756 30.11.2015 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1755 30.11.2015 Fabory-Slovakia s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad, IČO: 36449211
1754 30.11.2015 EKOREZ-Rybka Vl., Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, IČO: 31222960
1753 30.11.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1778 30.11.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1690 30.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1742 30.11.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1752 30.11.2015 Saraka Marián HONOR, Družstevná 3298/16, 05801 Poprad Veľká, IČO: 43222846
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020