Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1762 01.12.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1875 01.12.2015 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1800 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1801 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1802 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1803 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1804 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1805 01.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1806 01.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1874 01.12.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1761 01.12.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1779 01.12.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1876 01.12.2015 ZEVA s.r.o., Štefanikova 2, 059 01 Spišská Belá, IČO: 36448991
1873 01.12.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1809 02.12.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1764 02.12.2015 Gravotech Slovakia s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 36442054
1765 02.12.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1766 02.12.2015 Britaňák Ján, I.Stodolu 2203/14, 060 01 Kežmarok, IČO: 41348541
1768 02.12.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1769 02.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1770 02.12.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1767 02.12.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1743 02.12.2015 VŠÚZ, Popradská 518, Veľká Lomnica, IČO:36446301
1807 02.12.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1808 02.12.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1763 02.12.2015 Fabory-Slovakia s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad, IČO: 36449211
1879 03.12.2015 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1771 03.12.2015 T.S.A.s.r.o., Slávkovská cestab1815/36, 060 01 Kežmarok, IČO: 31695566
1814 03.12.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1810 03.12.2015 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1811 03.12.2015 Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
1812 03.12.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1813 03.12.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1815 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1816 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1817 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1818 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1819 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1820 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1923 03.12.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1793 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1794 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1795 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1844 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1845 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1922 03.12.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1868 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1869 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1870 03.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1877 03.12.2015 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1878 03.12.2015 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1784 04.12.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1823 04.12.2015 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
1821 04.12.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1772 04.12.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1880 04.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1773 04.12.2015 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1824 04.12.2015 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1822 04.12.2015 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
1780 04.12.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1781 04.12.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1782 04.12.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1783 04.12.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1867 07.12.2015 MTH spol. s r.o., Záhradná 262, Vlachovo, IČO:36189979
1882 07.12.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1907 07.12.2015 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1787 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1825 07.12.2015 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
1826 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1827 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1788 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1828 07.12.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1830 07.12.2015 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
1885 07.12.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1740 07.12.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1846 07.12.2015 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
1881 07.12.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1829 07.12.2015 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
1884 07.12.2015 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1883 07.12.2015 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
1866 07.12.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1836 08.12.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1886 08.12.2015 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1789 08.12.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1903 08.12.2015 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
1902 08.12.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1901 08.12.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1900 08.12.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1899 08.12.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1898 08.12.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1897 08.12.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1896 08.12.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1895 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1894 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1893 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1892 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1891 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1890 08.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1796 08.12.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1889 08.12.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1888 08.12.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1887 08.12.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1831 08.12.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
1832 08.12.2015 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213
1833 08.12.2015 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1834 08.12.2015 ABOŠI Ladislav, Cestice 18, 044 71 Čečejovce, IČO: 32700857
1835 08.12.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1837 08.12.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1932 09.12.2015 Vrabček Martin STAVIVA, Oravická 416, 02712 Liesek, IČO:33790990
1790 09.12.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1791 09.12.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1904 09.12.2015 Friedmann Martin-AV MARTIN Studio, SNP 159, 059 16 Hranovnica, IČO: 30320071
1906 09.12.2015 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
1931 09.12.2015 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1933 09.12.2015 Nemčko Viliam-fi ŠTART, Osloboditeľov 58, 059 34 Sp.Teplica, IČO: 30323428
1934 09.12.2015 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
1935 09.12.2015 Vrabček Martin STAVIVA, Oravická 416, 02712 Liesek, IČO:33790990
1936 09.12.2015 PEREX,a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313
2000 09.12.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1905 09.12.2015 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava, IČO:36287229
1847 09.12.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1848 09.12.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1995 10.12.2015 Slovenské múzeum ochr.prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36145114
1912 10.12.2015 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1840 10.12.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1841 10.12.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1838 10.12.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1941 10.12.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1909 10.12.2015 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
1910 10.12.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1911 10.12.2015 Technometal s.r.o., Hlinská cesta, 014 01 Bytča, IČO: 30222360
1937 10.12.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
2115 10.12.2015 Technometal s.r.o., Hlinská cesta, 014 01 Bytča, IČO: 30222360
1938 10.12.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1839 10.12.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1939 10.12.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1940 10.12.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1943 11.12.2015 LM-TEX s.r.o., Kapt.Nálepku 5, 059 21 Svit, IČO: 36461555
1792 11.12.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1955 11.12.2015 Petit Press,a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35790253
1954 11.12.2015 Petit Press,a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35790253
1797 11.12.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1942 11.12.2015 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1948 11.12.2015 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1949 11.12.2015 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1962 14.12.2015 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1959 14.12.2015 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
1960 14.12.2015 KaProSolution s.r.o., J.Kráľa 712/8, 028 01 Trstená, IČO: 48115398
1961 14.12.2015 ZINKOZA a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, IČO: 36186511
1963 14.12.2015 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1965 14.12.2015 Look Studio, Jerzy Ochonski, ul.Kozietulskiego 5/11,30-809 Krakow
1860 14.12.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1858 14.12.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1859 14.12.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1843 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1849 14.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1913 14.12.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1924 14.12.2015 Chemko a.s. Slovakia, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36210625
1925 14.12.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
1862 14.12.2015 Tropp Robert, Nad kaštieľom 1218/17, 059 01 Spišská Belá Strážky, IČO: 48217361
1996 14.12.2015 VKÚ a.s., 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911
1842 14.12.2015 TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, Zvolen, IČO:00397440
2039 14.12.2015 Guz Wojciech, Tokarska 13, 20-210 Lublin,PLN
1854 14.12.2015 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
1964 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1850 14.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1851 14.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1852 14.12.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1857 14.12.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1853 14.12.2015 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1861 14.12.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1945 14.12.2015 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1958 14.12.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1956 14.12.2015 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1856 14.12.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1855 14.12.2015 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
1950 14.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1951 14.12.2015 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
1952 14.12.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1953 14.12.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1957 14.12.2015 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1863 15.12.2015 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
1969 15.12.2015 Ladygin Zbigniew, Kamieniec 10A/12, 34 500 Zakopane, PLN
2005 15.12.2015 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
1915 15.12.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1966 15.12.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1967 15.12.2015 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenska 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35737328
1968 15.12.2015 Kallo Juraj Ing., Rastislavova 3483/10, 058 01 Poprad, IČO: 32876882
1914 15.12.2015 Cool Auto Slovakia s.r.o., Nižná brána 2256/21, 060 01 Kežmarok, IČO:46732471
1864 16.12.2015 Šimičák Martin, Záhradná 252, 027 32 ZUBEREC, IČO: 37088190
1926 16.12.2015 INSPE s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36804851
1944 16.12.2015 Agropek-Team s.r.o., 925 27 Veľký Grob 455, IČO: 34108408
1970 16.12.2015 Krofta Pavol, TATRY WOODS, Poľná 55, Kežmarok, IČO:40125173
1971 16.12.2015 Krofta Pavol, TATRY WOODS, Poľná 55, Kežmarok, IČO:40125173
1972 16.12.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1973 16.12.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1974 16.12.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
1975 16.12.2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1977 16.12.2015 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1978 16.12.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1979 16.12.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1980 16.12.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 310, IČO: 37437771
1981 16.12.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1982 16.12.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1983 16.12.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1976 16.12.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1865 16.12.2015 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1998 17.12.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1871 17.12.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1999 17.12.2015 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
1997 17.12.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1989 17.12.2015 DEX Instruments,s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 44227841
1992 17.12.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1991 17.12.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1994 17.12.2015 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1872 17.12.2015 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1990 17.12.2015 Friedmann Martin-AV MARTIN Studio, SNP 159, 059 16 Hranovnica, IČO: 30320071
1993 17.12.2015 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1987 17.12.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
1984 17.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1985 17.12.2015 Tropp Robert, Nad kaštieľom 1218/17, 059 01 Spišská Belá Strážky, IČO: 48217361
1916 17.12.2015 DEX Instruments,s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 44227841
1986 17.12.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1988 17.12.2015 PILT s.r.o., 059 39 Šuňava 223, IČO: 31713866
2008 18.12.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
2009 18.12.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
2010 18.12.2015 Štec Ladislav-elektroservis, Kamenná baňa 21, 060 01 Kežmarok, IČO: 17289998
2011 18.12.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
2012 18.12.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
2004 18.12.2015 AlarmTel, s.r.o., Horská 307,059 86 Nová Lesná, IČO: 36479365
1908 18.12.2015 Štupak Milan, IVS, Plavnica 54, Nová Ľubovňa, IČO:10769676
2013 18.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
2014 18.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
2028 18.12.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
1917 18.12.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
2201 18.12.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
2002 18.12.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
2003 18.12.2015 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
2006 18.12.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
2007 18.12.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1947 21.12.2015 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
1918 21.12.2015 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
1946 21.12.2015 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
2016 21.12.2015 Dunajčan Ján-DUJANTA, Koperníkova 28, 058 01 Poprad, IČO: 14344271
2015 21.12.2015 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
2024 21.12.2015 CBS spol.s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749
2017 21.12.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
2018 21.12.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
2019 21.12.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
2055 22.12.2015 Hudák Marek Ing.- Tatra Design, Obrancov mieru 340, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 45316457
2026 22.12.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
2029 22.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
2030 22.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
2031 22.12.2015 Matys Jarolím, 027 32 Zuberec č.435, IČO: 35012323
2032 22.12.2015 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
2033 22.12.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
2051 22.12.2015 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
2052 22.12.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
2053 22.12.2015 BioMAr Slovakia, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 31577156
2054 22.12.2015 Krasula Milan, Belanska 537/64, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO: 46933450
2056 22.12.2015 Hudák Marek Ing.- Tatra Design, Obrancov mieru 340, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 45316457
2057 22.12.2015 Hudák Marek Ing.- Tatra Design, Obrancov mieru 340, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 45316457
2058 22.12.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
2059 22.12.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
2060 22.12.2015 Foresta SK, a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36368741
2061 22.12.2015 Relax Park Jazierko,s.r.o., 059 60 Tatr.Lomnica 14612, IČO: 47776161
2062 22.12.2015 Cestné stavby LM, s.r.o.,1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31563732
2034 22.12.2015 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
2050 22.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1927 22.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1930 22.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1928 22.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1929 22.12.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
2025 22.12.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
2020 22.12.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1920 22.12.2015 Hudák Marek Ing.- Tatra Design, Obrancov mieru 340, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 45316457
1919 22.12.2015 Graviton, s.r.o., Široká 4423/2, 058 01 Poprad, IČO: 31733123
2027 22.12.2015 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
2063 23.12.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
2081 23.12.2015 City light Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 humenné, IČO: 44514557
2047 23.12.2015 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
2064 23.12.2015 AŠGE, s.r.o. ul. Komenského 3939, Liptovský Mikuláš, IČO:36776424
2085 28.12.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
2023 28.12.2015 MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO:31717063
1921 28.12.2015 Alza cz, a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, ČR, IČO: 27082440
2049 28.12.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
2048 28.12.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
2073 28.12.2015 THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815
2071 28.12.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
2088 28.12.2015 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
2070 28.12.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
2084 28.12.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
2065 28.12.2015 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
2068 28.12.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
2069 28.12.2015 AKU-SHOP.CZ s.r.o., Teplická 137, 405 05 Déčín-ČR, IČO: 27342310
2082 28.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
2022 28.12.2015 MIKROP Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO:31717063
2083 28.12.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
2074 28.12.2015 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
2072 28.12.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
2067 28.12.2015 MANIPA s.r.o., Fr.Hečka 3908, 058 01 Poprad, IČO: 31723977
2066 28.12.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
2076 29.12.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
2035 29.12.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
2075 29.12.2015 Reprograph, s.r.o., Levočská 211/2, 058 01 poprad, IČO: 36758558
2086 29.12.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
2021 30.12.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
2077 30.12.2015 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
2078 30.12.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
2087 30.12.2015 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
2103 30.12.2015 Siete-Ryby s.r.o., Kubrická 82/66, 911 01 Trenčín, IČO: 36318353
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020