Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2017

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1107 02.11.2017 Bašistová Iveta, I.Stodolu 1383/46,060 01 Kežmarok, IČO:41766644
1163 02.11.2017 Kuľkovský Stanislav, 027 12 Vitanová 13, IČO: 41235401
1108 02.11.2017 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
1109 02.11.2017 SIGNET PP-Ing. Skokan Emil, Jahodná 3396/9, 058 01 Poprad, IČO: 32854790
1106 02.11.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
1110 02.11.2017 Hladek Emil, Ing. - Prepalov, Pltisko 903/1, D.Kubín, IČO:43759220
1151 02.11.2017 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1120 02.11.2017 Tatray Invest, s.r.o. v konkurze-Hotel Tulipán, 059 60 Tatranská Lomnica č.63, IČO:36485756
1183 02.11.2017 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1118 02.11.2017 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
1117 02.11.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1111 03.11.2017 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1119 03.11.2017 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1184 03.11.2017 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1123 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1152 06.11.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1164 06.11.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1168 06.11.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1170 06.11.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
1169 06.11.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1124 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1125 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1126 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1127 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1128 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1129 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1140 06.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1112 06.11.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1113 06.11.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1114 06.11.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1122 06.11.2017 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1185 06.11.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
1186 06.11.2017 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1187 06.11.2017 Hybenová Gabriela-TAG design, Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad-Veľká, IČO:41299540
1195 06.11.2017 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1115 07.11.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1196 07.11.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1134 08.11.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1135 08.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1136 08.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1144 08.11.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1143 08.11.2017 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1197 08.11.2017 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1141 08.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1142 08.11.2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1153 08.11.2017 VIA OPTIMA s.r.o., Jedľová 1364/1,960 01 Zvolen, IČO:44314132
1130 08.11.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1132 08.11.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1131 08.11.2017 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1121 08.11.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1172 09.11.2017 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1199 09.11.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1199 09.11.2017 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1198 09.11.2017 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1201 09.11.2017 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1191 09.11.2017 Parazitologický ústav SAV, 04001 Košice, IČO:00586951
1190 09.11.2017 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1189 09.11.2017 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
1188 09.11.2017 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
1145 09.11.2017 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
1146 09.11.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1171 09.11.2017 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1200 09.11.2017 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1202 10.11.2017 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1147 10.11.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1174 10.11.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1177 10.11.2017 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1203 10.11.2017 Gale, s.r.o., 023 53 Staškov 642, IČO:46138820
1204 10.11.2017 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1205 10.11.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1155 10.11.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1157 10.11.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1154 10.11.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1173 10.11.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1156 10.11.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1208 13.11.2017 Nemčko Viliam-fi ŠTART, Osloboditeľov 58, 059 34 Sp.Teplica, IČO: 30323428
1206 13.11.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1207 13.11.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1207 13.11.2017 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1209 13.11.2017 KP plus s.r.o., MUDr Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475025
1210 13.11.2017 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1159 13.11.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1212 13.11.2017 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1165 13.11.2017 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1178 13.11.2017 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1149 13.11.2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1158 13.11.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1148 13.11.2017 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1211 13.11.2017 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1176 14.11.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1175 14.11.2017 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1213 15.11.2017 Magnus Company ,s.r.o., Stavbárov 62/10,971 01 Prievidza, IČO:47190426
1167 15.11.2017 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1225 15.11.2017 Simčák Peter-SIMI, 059 60 Tatranská Lomnica 14040, IČO:17115426
1166 15.11.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1182 16.11.2017 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO:36444618
1179 16.11.2017 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1219 16.11.2017 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1218 16.11.2017 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1217 16.11.2017 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
1216 16.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1223 20.11.2017 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
1192 20.11.2017 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1249 20.11.2017 Vrabček Martin STAVIVA, Oravická 416, 02712 Liesek, IČO:33790990
1180 20.11.2017 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1220 20.11.2017 Dulovič Jozef, Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, IČO: 37111779
1221 20.11.2017 Dunajčan Ján-DUJANTA, Koperníkova 28, 058 01 Poprad, IČO: 14344271
1222 20.11.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1224 20.11.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
1226 20.11.2017 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1227 20.11.2017 OK-TEAM, s.r.o., Š.Furdeka 6358/10, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1228 20.11.2017 ALRC, s.r.o., Vrabčia 2, 040 01 Košice, IČO:36588750
1181 20.11.2017 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1230 21.11.2017 Bohuš Ivan, 059 60 T.Lomnica 124, IČO: 17110271
1229 21.11.2017 Auto Raster, s.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36621625
1193 21.11.2017 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1250 22.11.2017 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1231 22.11.2017 Kukuc Jaroslav, Liesek 674, 02712 Liesek, IČO: 36139769
1232 22.11.2017 OK-TEAM, s.r.o., Š.Furdeka 6358/10, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1233 23.11.2017 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1295 23.11.2017 Microcomputer Power,Ithaca, 14850NY USA
1234 23.11.2017 Strojchem a.s., Štúrova 101, 059 21 SSvit, IČO:36459852
1236 24.11.2017 Nicholtrackt, s.r.o., Fiľakovská 24,984 01 Lučenec, IČO:31583466
1239 27.11.2017 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1237 27.11.2017 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1238 27.11.2017 AS Servis, s.r.o.,Sv.Ladislava 6,045 01 Moldava nad Bodvou, IČO:36589985
1240 27.11.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1241 27.11.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1239 27.11.2017 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1194 27.11.2017 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
1260 27.11.2017 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
1242 28.11.2017 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
1245 29.11.2017 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31333524
1246 29.11.2017 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1251 29.11.2017 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
1244 29.11.2017 Bohuš Ivan, 059 60 T.Lomnica 124, IČO: 17110271
1268 30.11.2017 LM-TEX s.r.o., Kapt.Nálepku 5, 059 21 Svit, IČO: 36461555
1253 30.11.2017 VIA OPTIMA s.r.o., Jedľová 1364/1,960 01 Zvolen, IČO:44314132
1285 30.11.2017 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
1252 30.11.2017 AS Servis, s.r.o.,Sv.Ladislava 6,045 01 Moldava nad Bodvou, IČO:36589985
1247 30.11.2017 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1261 30.11.2017 Obec Červený Kláštor, 059 06 Červený Kláštor č.65, IČO:00326135
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020