Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Faktúry – máj 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
452 04.05.2020 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
453 04.05.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
457 04.05.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
455 04.05.2020 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
480 04.05.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
481 04.05.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
456 04.05.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
445 04.05.2020 Fi SZABO-ŠMOLL-Šmoll Ján, Námestie SNP 72/2,031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:32590997
447 04.05.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
448 04.05.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
449 04.05.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
451 04.05.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
459 05.05.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
399 05.05.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
464 05.05.2020 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
470 05.05.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
458 05.05.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
482 05.05.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
469 06.05.2020 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
483 06.05.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
477 06.05.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
484 06.05.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
460 07.05.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
461 07.05.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
485 07.05.2020 ZCR Vysoké Tatry, 062 01 St.Smokovec 36, IČO: 31956963
390 07.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
515 07.05.2020 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
465 07.05.2020 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
468 11.05.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
466 11.05.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
487 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
488 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
489 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
476 11.05.2020 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
467 11.05.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
486 11.05.2020 RoomService BA s.r.o., Družicová 1,821 02 BA, IČO:46381074
500 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
499 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
498 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
501 11.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
471 12.05.2020 Bulko Michal, Exekútorský úrad, Nám.sv.Egídia 95, Poprad, IČO:37790412
472 12.05.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
473 12.05.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
474 12.05.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
502 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
503 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
504 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
490 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
491 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
492 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
493 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
494 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
495 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
496 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
497 12.05.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
506 12.05.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
594 12.05.2020 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
463 13.05.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
462 13.05.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
512 14.05.2020 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
511 14.05.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
513 14.05.2020 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
509 14.05.2020 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
510 14.05.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
478 15.05.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
475 15.05.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
519 18.05.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
522 18.05.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
514 18.05.2020 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
516 18.05.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
517 18.05.2020 Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
518 18.05.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
520 18.05.2020 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
524 20.05.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
507 20.05.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
521 20.05.2020 Interchair, s.r.o., Trnavská 112, 821 01 BA, IČO:31402623
523 20.05.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
525 21.05.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
479 21.05.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
533 21.05.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
527 22.05.2020 RAMEKO, Čaklov 6,094 35 Soľ, IČO:36514748
528 22.05.2020 Bulko Michal, Exekútorský úrad, Nám.sv.Egídia 95, Poprad, IČO:37790412
526 22.05.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
529 25.05.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
530 25.05.2020 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
531 25.05.2020 NCH Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava,IČO:34096043
539 27.05.2020 Hrlík Jozef-AGROSKLAD, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO:35565830
536 27.05.2020 Martinka Peter-MP Servis, Bojnicka 10, 831 04 BA, IČO:40222535
540 27.05.2020 HELLCO s.r.o., 038 42 Príbovce 196, IČO:31589863
564 27.05.2020 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava, IČO:36287229
541 28.05.2020 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
553 28.05.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
562 28.05.2020 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
554 29.05.2020 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
542 29.05.2020 SOKO s.r.o., Zlínska 1229,76312 Vizovice, ČR, IČO:47910372
563 29.05.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
543 29.05.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
552 29.05.2020 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020