Verejne obstarávanie – Faktúra – 1507

Číslo faktúry 1507
Dátum doručenia faktúry 02.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
Predmet Služby
Hodnota 156,00 EUR
Ku zmluve číslo 157/2021/ÚHK

* – suma uvedená bez DPH

Späť