Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1559 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1507 02.12.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1505 02.12.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1562 02.12.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
1563 02.12.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
1500 02.12.2021 Slavosport s.r.o., Brokoffova 1654/8,058 01 Poprad, IČO: 47542675
1502 02.12.2021 Danihel Gabriel, 059 91 Mlynica 34, IČO:30641241
1531 02.12.2021 HIGH SPORT s.r.o., Belopotockého 6, Liptovský Mikuláš, IČO:36380270
1530 02.12.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1501 02.12.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1561 02.12.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1560 02.12.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1506 02.12.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1508 03.12.2021 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1532 03.12.2021 SIGI TRADE, s.r.o., Pri železnici 1783 Dvory nad Žitavou, IČO:35969938
1564 03.12.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1565 03.12.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1539 03.12.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1648 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1516 06.12.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
1515 06.12.2021 CAPANNA s.r.o., Lidická 1633/59 Poprad, IČO:43943349
1514 06.12.2021 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1513 06.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1512 06.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1511 06.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1510 06.12.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1509 06.12.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1640 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1639 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1638 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1637 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1636 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1635 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1485 06.12.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1634 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1632 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1631 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1630 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1628 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1627 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1566 06.12.2021 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1567 06.12.2021 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
1641 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1649 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1650 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1651 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1652 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1653 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1654 06.12.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1519 07.12.2021 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1558 07.12.2021 POKRYMA s.r.o., 023 41 Nesluša 841,IČO:46815593
1533 07.12.2021 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
1522 08.12.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1570 08.12.2021 Petrinec Martin,053 02 Doľany 91, IČO:50572687
1571 08.12.2021 Slovenská lesnícka spoločnosť,a.s. pracovisko PP,052 01 SNV,IČO:3669105
1534 08.12.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1535 08.12.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1536 08.12.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1537 08.12.2021 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
1523 08.12.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1540 08.12.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1521 08.12.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1520 08.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1590 08.12.2021 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
1517 08.12.2021 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1518 08.12.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1569 08.12.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1553 08.12.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1568 08.12.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1544 09.12.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1546 09.12.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1572 09.12.2021 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1574 09.12.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1577 09.12.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1576 09.12.2021 Hauerland s.r.o., Matúšova 56, Bratislava, IČO:35777885
1642 09.12.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1573 09.12.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1575 09.12.2021 Agroinštitút Nitra š.p., Akademická 4, Nitra, IČO:36858749
1528 09.12.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1527 09.12.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1526 09.12.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1525 09.12.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1541 09.12.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1542 09.12.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1543 09.12.2021 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1524 09.12.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1579 10.12.2021 Plučinský Eduard, 059 60 Tatranská Lomnica 55, IČO:41879660
1545 10.12.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
1555 10.12.2021 MARPAL kúrenie, s.r.o., 027 42 Podbiel 16, IČO:46468927
1578 10.12.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1580 10.12.2021 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1581 10.12.2021 GATREZ s.r.o., 059 02 Slovenská ves 204, IČO:51471043
1582 10.12.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
1583 10.12.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
1584 10.12.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
1589 10.12.2021 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
1643 10.12.2021 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1644 10.12.2021 TRADENET s.r.o., Ml.Budovateľov 27, Banská Bystrica, IČO:31589952
1591 13.12.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1548 13.12.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1645 13.12.2021 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1547 13.12.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1556 13.12.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1557 13.12.2021 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
1586 13.12.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1587 13.12.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1538 13.12.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1529 13.12.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1549 14.12.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1593 14.12.2021 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1594 14.12.2021 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1595 14.12.2021 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
1596 14.12.2021 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
1552 15.12.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1597 15.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1598 15.12.2021 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1599 15.12.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1600 15.12.2021 GEOS-ENERGY, s.r.o.,ul.Teplická 4797/31A,058 01 Poprad, IČO:36506141
1601 15.12.2021 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1602 15.12.2021 Agrona, s.r.o., Žitná 17, Žilina, IČO:31612148
1551 15.12.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1554 15.12.2021 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
1646 15.12.2021 AK-PLETIVO, s.r.o., SNP 596/4,029 01 Námestovo, IČO:52360393
1550 15.12.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1603 16.12.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1604 16.12.2021 Eurováhy s.r.o., Hliník nad Váhom 383,014 01 Bytča, IČO:47590777
1605 17.12.2021 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1592 17.12.2021 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
1612 20.12.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1647 20.12.2021 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1626 20.12.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1607 21.12.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1609 21.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1608 21.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1671 21.12.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1656 21.12.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1606 21.12.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1613 21.12.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1617 22.12.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1618 22.12.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1614 22.12.2021 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
1657 22.12.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1619 22.12.2021 Arprog a.s. PP,Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335
1615 22.12.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1616 22.12.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1610 23.12.2021 Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
1625 28.12.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1623 28.12.2021 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
1622 28.12.2021 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1611 28.12.2021 Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
1621 28.12.2021 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
1672 28.12.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
1620 28.12.2021 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7,917 01 Trnava, IČO:31651402
1658 28.12.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1673 30.12.2021 VŠÚZ a.s., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36446301
1680 30.12.2021 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
1659 30.12.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
1624 31.12.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1660 31.12.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
Späť