Verejne obstarávanie – Faktúra – 1542

Číslo faktúry 1542
Dátum doručenia faktúry 09.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
Predmet Pranie prádla
Hodnota 42,04 EUR
Ku zmluve číslo xxx

* – suma uvedená bez DPH

Späť