Verejne obstarávanie – Faktúra – 1603

Číslo faktúry 1603
Dátum doručenia faktúry 16.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
Predmet Porastové mapy
Hodnota 552,00 EUR
K objednávke číslo 614/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť