Verejne obstarávanie – Faktúra – 1611

Číslo faktúry 1611
Dátum doručenia faktúry 28.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
Predmet Pneumatiky na traktor
Hodnota 1012,20 EUR
K objednávke číslo 645/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť