Verejne obstarávanie – Faktúra – 1577

Číslo faktúry 1577
Dátum doručenia faktúry 09.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
Predmet Prevoz balíkov senáže
Hodnota 480,00 EUR
K objednávke číslo 616/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť