Verejne obstarávanie – Faktúra – 1632

Číslo faktúry 1632
Dátum doručenia faktúry 06.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Predmet Elektrická energia
Hodnota 88,42 EUR
Ku zmluve číslo 197/2019-OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť