Verejne obstarávanie – Faktúra – 1610

Číslo faktúry 1610
Dátum doručenia faktúry 23.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
Predmet Školenie
Hodnota 222,00 EUR
K objednávke číslo 621/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť