Verejne obstarávanie – Faktúra – 1548

Číslo faktúry 1548
Dátum doručenia faktúry 13.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
Predmet Pranie prádla
Hodnota 13,10 EUR*
Ku zmluve číslo 12/OSIM/2010

* – suma uvedená bez DPH

Späť