Verejne obstarávanie – Faktúra – 1576

Číslo faktúry 1576
Dátum doručenia faktúry 09.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Hauerland s.r.o., Matúšova 56, Bratislava, IČO:35777885
Predmet Kancelársky materiál
Hodnota 478,78 EUR
Ku zmluve číslo 217/2021 OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť