Verejne obstarávanie – Faktúra – 1530

Číslo faktúry 1530
Dátum doručenia faktúry 02.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
Predmet OOPP pre zamestnancov
Hodnota 4243,27 EUR
Ku zmluve číslo 125/2021/OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť