Verejne obstarávanie – Faktúra – 1619

Číslo faktúry 1619
Dátum doručenia faktúry 22.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Arprog a.s. PP,Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335
Predmet Realizácia diela "Odberné plynové zariadenie Tatr. Matliare"
Hodnota 15623,52 EUR*
K objednávke číslo 457/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť