Verejne obstarávanie – Faktúra – 1539

Číslo faktúry 1539
Dátum doručenia faktúry 03.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Predmet Mobilné služby
Hodnota 2467,29 EUR
Ku zmluve číslo 40/2014/ŠL TANAP

* – suma uvedená bez DPH

Späť