Verejne obstarávanie – Faktúra – 1538

Číslo faktúry 1538
Dátum doručenia faktúry 13.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Predmet Úver poštovného
Hodnota 232,55 EUR*
K objednávke číslo R 4/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť