Verejne obstarávanie – Faktúra – 1657

Číslo faktúry 1657
Dátum doručenia faktúry 22.12.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 82,28 EUR
Ku zmluve číslo 607/172/15P

* – suma uvedená bez DPH

Späť