Verejne obstarávanie – Faktúra – 947

Číslo faktúry 947
Dátum doručenia faktúry 07.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Predmet Mobilné služby
Hodnota 11,69 EUR
Ku zmluve číslo 3107625715

* – suma uvedená bez DPH

Späť