Verejne obstarávanie – Faktúra – 992

Číslo faktúry 992
Dátum doručenia faktúry 08.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Chovan Michal, Podtureň 507,033 01 Liptovský Hrádok, IČO:44293241
Predmet Revízia elektroinštalácie
Hodnota 351,00 EUR*
K objednávke číslo 436/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť