Verejne obstarávanie – Faktúra – 980

Číslo faktúry 980
Dátum doručenia faktúry 04.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
Predmet Práce na Stredisku genofondu drevín
Hodnota 5132,54 EUR
Ku zmluve číslo 40/OSL/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť