Verejne obstarávanie – Faktúra – 1007

Číslo faktúry 1007
Dátum doručenia faktúry 14.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Predmet Úver poštovného
Hodnota 232,75 EUR*
K objednávke číslo R 4/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť