Verejne obstarávanie – Faktúra – 956

Číslo faktúry 956
Dátum doručenia faktúry 03.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
Predmet Farby
Hodnota 196,60 EUR
K objednávke číslo 451/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť