Verejne obstarávanie – Faktúra – 961

Číslo faktúry 961
Dátum doručenia faktúry 03.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
Predmet Webhosting, aktualizácie webovej stránky
Hodnota 244,20 EUR
Ku zmluve číslo 24/2020/PCV

* – suma uvedená bez DPH

Späť