Verejne obstarávanie – Faktúra – 979

Číslo faktúry 979
Dátum doručenia faktúry 04.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Remeslá Belá s.r.o., Osloboditeľov 20,059 01 Sp.Belá, IČO:36454869
Predmet Porez guľatiny
Hodnota 243,00 EUR
K objednávke číslo 403/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť