Verejne obstarávanie – Faktúra – 994

Číslo faktúry 994
Dátum doručenia faktúry 09.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
Predmet Pranie prádla
Hodnota 169,13 EUR

* – suma uvedená bez DPH

Späť