Verejne obstarávanie – Faktúra – 1011

Číslo faktúry 1011
Dátum doručenia faktúry 11.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
Predmet Distribúcia časopisu TATRY
Hodnota 330,52 EUR
K objednávke číslo 439/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť