Verejne obstarávanie – Faktúra – 1103

Číslo faktúry 1103
Dátum doručenia faktúry 30.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
Predmet Odvodnenie zvážnice
Hodnota 150,00 EUR*
K objednávke číslo 305/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť