Verejne obstarávanie – Faktúra – 1049

Číslo faktúry 1049
Dátum doručenia faktúry 09.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
Predmet Kosenie horských lúk
Hodnota 205,20 EUR
K objednávke číslo 441/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť