Verejne obstarávanie – Faktúra – 1052

Číslo faktúry 1052
Dátum doručenia faktúry 14.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
Predmet Právne služby
Hodnota 2725,49 EUR
Ku zmluve číslo Z-54/2019-ÚR

* – suma uvedená bez DPH

Späť