Verejne obstarávanie – Faktúra – 1058

Číslo faktúry 1058
Dátum doručenia faktúry 16.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
Predmet Jednorázové rúška
Hodnota 79,05 EUR
K objednávke číslo 498/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť