Verejne obstarávanie – Faktúra – 1060

Číslo faktúry 1060
Dátum doručenia faktúry 16.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
Predmet Znalecký posudok
Hodnota 190,00 EUR*
K objednávke číslo 155/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť