Verejne obstarávanie – Faktúra – 1074

Číslo faktúry 1074
Dátum doručenia faktúry 23.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Predmet Vyšetrenie zveriny
Hodnota 144,75 EUR*
K objednávke číslo R 3/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť