Verejne obstarávanie – Faktúra – 1080

Číslo faktúry 1080
Dátum doručenia faktúry 23.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Ekolas SK, s.r.o., Poľná 11/2, 919 30 Paderovce, IČO:36229024
Predmet Deratizačná stanička
Hodnota 181,44 EUR
K objednávke číslo 467/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť