Verejne obstarávanie – Faktúra – 1089

Číslo faktúry 1089
Dátum doručenia faktúry 28.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod 4home, a.s., Hvězdova 1073/33,Nusle, 140 00 Praha 4, IČO:27465616
Predmet Prípravky proti moliam
Hodnota 109,75 EUR
K objednávke číslo 496/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť