Verejne obstarávanie – Faktúra – 1098

Číslo faktúry 1098
Dátum doručenia faktúry 30.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod SVING Sk spol. s r.o., Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, IČO:36299227
Predmet Sochárska hlina
Hodnota 36,70 EUR
K objednávke číslo 553/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť