Verejne obstarávanie – Faktúra – 1023

Číslo faktúry 1023
Dátum doručenia faktúry 16.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod A SMS, s.r.o., Šulekova 70 Bratislava, IČO:35830387
Predmet Poplatok za služby SMS
Hodnota 3,76 EUR
Ku zmluve číslo 188/2018-VPČ-PCV

* – suma uvedená bez DPH

Späť