Verejne obstarávanie – Faktúra – 1068

Číslo faktúry 1068
Dátum doručenia faktúry 30.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Oblastná lesnícka komora ZA, Nám.M.R.Štefánika 1,010 01 Žilina, IČO:00625591
Predmet Poplatok za odbornú exkurziu
Hodnota 275,00 EUR*
K objednávke číslo 523/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť