Verejne obstarávanie – Faktúra – 1106

Číslo faktúry 1106
Dátum doručenia faktúry 30.09.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Ga Property s.r.o., Varšavská 425/106,709 00 Ostrava-Hulváky, IČO:05398835, ČR
Predmet Vákuová sušiareň
Hodnota 1688,07 EUR*
K objednávke číslo 522/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť